Teresa Łuczak

Teresa Łuczak

07Wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Odpowiedzialnej Opieki nad Zwierzętami Domowymi „Razem z Nami”, pomaga bezdomnym i potrzebującym zwierzętom, w 2010 roku stowarzyszenie przekazało schroniskom około 260 ton karmy

No Comments

Post a Comment