Marek Suski

Marek Suski

2005_suskiW Sejmie Założył Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt. Walczył o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Sprzeciwiał się m.in. zapisom, które pozwalają myśliwym na strzelanie do bezdomnych psów i kotów wałęsających się w pobliżu lasu. Walczył też przeciw ustawie o doświadczeniach na zwierzętach.

No Comments

Post a Comment