Dariusz Gzyra

Dariusz Gzyra

2005_gzyra

Prezes Stowarzyszenia Empatia

Stowarzyszenie Empatia angażowało się w 2004 r. w szereg akcji na rzecz poprawy sytuacji zwierząt (nie tylko w Polsce), odnosząc wymierne sukcesy. Za taki uznać należy efekt protestów w ramach akcji „Cyrki bez zwierząt”. Empatia zebrała ponad 10 tys. podpisów przeciwko tresurze zwierząt w cyrkach, doprowadzając do wycofania patronatów Ministerstwa Kultury i prezydenta miasta Warszawy nad Festiwalem Sztuki Cyrkowej w Warszawie. Stowarzyszenie nakłoniło też władze TVP do rezygnacji z transmisji telewizyjnych. W maju 2004 r., po zakończeniu Europejskiego Forum Ekonomicznego w Warszawie, z inicjatywy Empatii zbierano materiały, które zabezpieczały okna wystawowe. Z desek i styropianu powstało kilkadziesiąt bud dla psów w schronisku w Korabiewicach

No Comments

Post a Comment