Grzegorz Lindenberg

Grzegorz Lindenberg

03

Rzecznik, organizator Koalicji dla Zwierząt

Przed kilkoma laty przeprowadził się na wieś, gdzie zetknął się z problemem bezdomności zwierząt. Starał się doraźnie pomóc, ale zaczął równocześnie myśleć o stworzeniu rozwiązań systemowych, które poprawiłyby los zwierząt. Tak powstała Koalicja dla Zwierząt, do której należy wiele polskich organizacji prozwierzęcych. Koalicja zaproponowała zmiany w Ustawie o ochronie zwierząt, które w Sejmie pilotuje posłanka Joanna Mucha. Najważniejsze postulaty Koalicji to: zakaz stałego trzymania zwierząt domowych na uwięzi lub w zamknięciu; zakaz pośredniego zabijania kotów wolno żyjących przez uniemożliwianie im dostępu do pożywienia i schronienia; obowiązek sporządzania gminnych programów walki z bezdomnością zwierząt; zakaz handlu zwierzętami domowymi poza miejscami ich chowu (w tym na targowiskach); wprowadzenie obowiązku zdawania odpowiedniego egzaminu przez właścicieli pewnych ras psów i mieszańców.

No Comments

Post a Comment